Eigenrisicodrager Ziektewet: alles wat je moet weten

Als werkgever kun je ervoor kiezen om eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden. In dit geval ga je zelf de kosten van de uitkering van de (ex-)werknemer betalen en ben je tevens verplicht om de re-integratie te begeleiden en te bekostigen. Er zitten een aantal voor- en nadelen aan, waar we graag wat meer over vertellen.

Wat is een eigenrisicodrager voor de Ziektewet?

Je voert als werkgever samen met de bedrijfsarts of arbodienst een preventie- en verzuimbeleid uit. Hiervoor kun je uiteraard hulp inschakelen van een gespecialiseerd bedrijf, zoals ttif & arbo, die ook al ondersteunt bij het nemen van preventieve ziektemaatregelen. Je wilt immers liever verzuim voorkomen dan genezen. Wordt een werknemer toch ziek? Dan betaal je als eigenrisicodrager zelf de Ziektewet-uitkering in plaats van dat het UWV dat doet.

Eigen risico dragen Ziektewet: voordelen en nadelen

Het grootste voordeel van het eigen risico dragen voor de Ziektewet is dat je als werkgever veel minder premie betaalt: de gedifferentieerde premie Whk (werkhervattingskas) is lager, want je hoeft het ZW-flex premiedeel niet te betalen. Je kunt de hoogte van deze premie zelf berekenen via het UWV, deze is namelijk per sector anders. Daarnaast hoef je niet altijd de uitkering te betalen, ook al ben je eigenrisicodrager (daarover hieronder meer).

Je bespaart dus op de premie, maar de keerzijde is dat je wel andere kosten maakt. Je dient namelijk een eigen verzuimadministratie te voeren en daarnaast de Ziektewet-uitkering te betalen indien van toepassing. Je doet ziek- en betermeldingen bij het UWV. Het is slim om een partner te zoeken op het gebied van arbodienstverlening. Dit scheelt je veel tijd en zorgt ervoor dat je de juiste procedure volgt, maar de samenwerking kost je wel geld.

Uiteindelijk zal het van de precieze situaties en sector afhangen of je voordeliger uitkomt als eigenrisiciodrager van de Ziektewet. Je kunt zelf een indicatie (laten) maken van de risico’s, bespaarde kosten en verwachte onkosten om te bekijken of deze optie interessant is voor het bedrijf. Daarnaast kun je natuurlijk ook je eigen voorkeur mee laten spelen in de keuze voor het wel of niet eigenrisicodrager worden.

Hoeveel loon betalen als je eigen risico Ziektewet draagt?

Werkgevers dienen een Ziektewet-uitkering te betalen die 70% van het dagloon dekt. Je kunt als werkgever overigens alleen eigen risico dragen voor de volgende werknemers:

  • Werknemers die geen ‘gewone’ arbeidsovereenkomst hebben, zoals thuiswerkers, freelancers en stagiairs
  • Werknemers van wie het ziekteverband eindigt tijdens de ziekte, zoals met een tijdelijk contract of wanneer men oproepkracht is.
  • Werknemers die binnen vier weken na afloop van het dienstverband ziek worden.

Voor wie geen eigen risico dragen Ziektewet?

Houd er daarnaast rekening mee dat je niet voor ieder werknemer eigenrisicodrager bent. Het UWV betaalt de Ziektewet-uitkering in de volgende gevallen, ook al draag je het eigen risico Ziektewet:

  • Als werknemers ziek zijn door zwangerschap, bevalling of orgaandonatie.
  • Werknemers die een no-riskpolis hebben, bijvoorbeeld bij langdurige ziekte of handicap. Het bewijs dient aan het UWV overhandigt te worden.
  • Als werknemers hun dienstverband begonnen tussen 1 januari 2018 en 2020, zijn geboren vóór 1 januari 1962 én vanuit de WW bij je in dienst kwamen, een WW-uitkering ontvingen langer dan 52 weken en op de eerste ziektedag niet langer dan vijf jaar in dienst waren (compensatieregeling oudere werknemers).

Bepalingen bij ziekte: de juiste stappen ondernemen

Als de werknemer eigenrisicodrager voor de Ziektewet is dan beoordeelt de betreffende bedrijfsarts of de werknemer in aanmerking komt voor de uitkering. Wel zal het UWV altijd eindverantwoordelijke blijven: de instantie controleert of je de werknemer behandelt volgens de regels van de Ziektewet. Het is daarom aan te raden om een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen. Meer weten of hulp nodig? Neem dan vrijblijvend contact op met ttif & arbo.

Neem contact met ons op

Wil je weten wat wij voor je kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via 020 – 562 63 64 of vul het formulier hiernaast in zodat wij contact met jou kunnen opnemen.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
* geeft vereiste velden aan.