Onze visie op verzuim

In onze visie draait het bij arbodienstverlening om demedicaliseren, leiderschap,
gedrag, preventie & partnership.

Demedicaliseren

80% van het verzuim is niet (puur) medisch. Het verzuim halen wij dan ook zo veel mogelijk uit de medische hoek. Wij richten ons op de daadwerkelijke oorzaak en die is veelal werk en/of privé gerelateerd. Samen met jou en de werknemer vinden wij een passende oplossing voor die oorzaak. Bij voorkeur vanuit preventie uiteraard.

Bij (dreigend) langdurig verzuim als gevolg van medische redenen bieden wij jouw werknemers de beste zorg door de beste bedrijfsartsen. In overleg met jou en op het moment dat dit het beste is voor het herstel en de re-integratie voor de werknemer. Maatwerk dus.

Verantwoordelijkheid primair bij management en werknemers

In alle andere verzuimsituaties gaat het om de leidinggevende en de werknemer. Zij moeten het samen doen en zijn primair verantwoordelijk. Het gaat om leiderschap, gedrag en cultuur. Wij leren:

  • Leidinggevenden aandacht te hebben voor hun (verzuimende) werknemers. Welke vragen mag je stellen bij verzuim? Welke afspraken maak je? Hoe steek je dit vervolgcontact in? Hoe heb je – iedere situatie weer – aandacht voor jouw werknemers?
  • Om successen te boeken en die volgende stap te maken werken wij graag nauw en vanuit partnership samen met HR.
  • Werknemers zich bewust te zijn van hun eigen verzuimgedrag. Wanneer meld je je ziek? En wanneer niet?

Aandacht voor werknemer: de kortste weg naar werk

ttif & arbo kijkt altijd samen met jou en de werknemer naar wat een verzuimende werknemer, ondanks de beperkingen, nog wél kan. Uiteraard met respect en aandacht voor de verzuimproblematiek. Wij staan voor snelle en duurzame re-integratie.

Sámen grip op verzuim

Om volledig grip te krijgen op het verzuim is het van belang dat wij als arbodienst vanuit partnership samen met jou aan de slag gaan. Zo weten wij steeds beter aan te sluiten op de organisatiecultuur en uitdagingen op arbovlak. Onze rol? Wij signaleren, adviseren, coachen en waarborgen. Het is en blijft jouw verzuim!

Preventie

Voorkomen is beter dan genezen! En dit roept iedere arbodienst natuurlijk. Alleen wij gaan hier echt met jou mee aan de slag. Niet alleen door leidinggevenden te equiperen en hen vroegtijdig signalen te laten herkennen, maar ook door goed naar jouw verzuimdata te kijken en een preventieve aanpak met jou te ontwikkelen. Daarnaast bieden wij jou alle benodigde tools om hier invulling aan te geven: denk aan de RI&E, het PMO, werkplekonderzoeken en preventieve coaching op thema’s als werkdruk, vitaliteit en lifestyle.

Partnership: sámen volledig grip op verzuim

Structureel lage verzuimcijfers: verzuimpercentage én meldingsfrequentie

Leidinggevenden pakken hun rol goed op

Werknemers voelen zich verantwoordelijk voor hun verzuimgedrag

HR heeft een adviseur en sparringpartner van niveau

Een nóg gezondere en vitalere organisatie

Neem contact met ons op

Wil je weten wat wij voor je kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via 020 – 562 63 64 of vul het formulier hiernaast in zodat wij contact met jou kunnen opnemen.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Deze informatie helpt ons om onze dienstverlening beter af te stemmen op de omvang van jouw organisatie.
* geeft vereiste velden aan.

De voornaamste oorzaak van verzuim is werk- en/of privé gerelateerd.

ttif & arbo kijkt altijd samen met de verzuimende werknemer en in overleg met de leidinggevende wat er, ondanks de beperkingen, nog wél kan. Met als doel snelle en duurzame re-integratie.

Voorkomen is beter dan genezen. Het vroegtijdig herkennen van verzuimsignalen en het ontwikkelen van een preventieve aanpak samen met de werkgever maakt onderdeel uit van de dienstverlening van ttif & arbo. Denk hierbij aan interventies als de RI&E, het PMO, werkplekonderzoeken en preventieve coaching op thema’s als werkdruk, vitaliteit en lifestyle.