Klachtenreglement

Alle klachten komen centraal binnen bij het hoofdkantoor in Amsterdam ter attentie van de directie. Naast het tot tevredenheid oplossen van klachten door de directie, worden de klachten en de afhandeling hiervan door het DNV GL jaarlijks gecontroleerd. De procedures zijn vastgelegd in het klachtenreglement waarvoor wij u graag verwijzen naar de bijlage.