Referenties

Je leest hieronder hoe onze partner de samenwerking met ons ervaren

Scania Nederland

Wij werken sinds 2012 naar tevredenheid samen met ttif & arbo. Het landelijk netwerk van bedrijfsartsen en overige interventionisten die afkomstig zijn uit de regio is essentieel voor Scania, omdat wij vestigingen hebben door heel Nederland. Wij werken met twee vaste re-integratieadviseurs die het aanspreekpunt zijn en ondersteuning bieden aan onze medewerkers en leidinggevenden. Sinds de aanvang van de samenwerking is ons verzuimpercentage gedaald. Zowel de constructie waarbij een zieke medewerker niet naar een spreekuurlocatie van de bedrijfsarts moet, maar thuis of op het werk wordt bezocht, als de driegesprekken waarbij de bedrijfsarts op een van onze Scania locaties eerst een gesprek heeft met de leidinggevende, daarna met de zieke medewerker en daarna met elkaar in de vorm van een driegesprek ervaren wij als erg prettig. Eventueel aanwezige ruis is op deze manier snel van de lijn.

Schoonenberg Hoorcomfort

Mensen hebben elkaar nodig; ze communiceren met elkaar, gaan met elkaar in gesprek en blijven zo met elkaar verbonden. Goed horen is daarbij essentieel. Schoonenberg helpt met oplossingen die goed horen voor iedereen mogelijk maken. Hierdoor verbinden mensen zich met elkaar en maken wij het voor iedereen mogelijk om nog meer van het leven te genieten! Schoonenberg is al bijna 90 jaar dé hoorspecialist van Nederland. Met meer dan 200 winkels in Nederland en ruim 700 betrokken professionals is Schoonenberg marktdominant op het gebied van hoorzorg. Met winkels en dus medewerkers verspreid over het land die zeer zelfstandig werken is het begeleiden van de zieke medewerkers lastig. ttif & arbo helpt ons daar goed bij met hun uitgebreide netwerk en persoonlijke manier van werken. Medewerkers krijgen al snel iemand aan de telefoon en de bedrijfsarts komt bij de medewerker thuis op bezoek. Deze aanpak heeft ertoe geleid dat ons verzuimpercentage de afgelopen jaren is gedaald en dat medewerkers zich wel gehoord voelen.

Cegelec B.V.

Cegelec BV maakt onderdeel uit van VINCI Energies Nederland. De 7 business units van Cegelec BV handelen onder de namen Actemium en Omexom, zij richten hun dienstverlening respectievelijk op opdrachtgevers in de sectoren Industrie en Energie .

Al 10 jaar is ttif & arbo partner van Cegelec BV op het gebied van verzuim en duurzame inzetbaarheid. Samen met onze afdeling HR en alle leidinggevenden heeft ttif & arbo het verzuimpercentage en de meldingsfrequentie teruggebracht tot ruim onder het landelijk gemiddelde. In onze visie is de rol van de leidinggevende in verzuim en duurzame inzetbaarheid van doorslaggevend belang. Onze partnership kenmerkt zich door proactiviteit en snelheid van handelen. Door de korte lijnen tussen de re-integratieadviseur, onze HR business partners en leidinggevenden is een effectieve organisatie ontstaan rondom inzetbaarheid, met tweewekelijkse telefonische dossierbesprekingen met HR., Periodiek Verzuimoverleggen met leidinggevenden (casuïstiek) en het on the job coachen van de leidinggevenden. Als partner doet ttif & arbo veel meer dan alleen de verzuimbegeleiding. Zij hebben ons ook ondersteund bij het opzetten van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Zo heeft ttif & arbo in 2014 een Quickscan uitgevoerd waarin een uitvoerige analyse van onze organisatie, verzuimhistorie en functieprofielen ons concrete handvatten heeft gegeven om preventieve maatregelen te nemen bij dreigend toekomstig verzuim.

Samengevat ervaren wij de samenwerking met ttif & arbo als echt partnership!

Hoogesteger

Wij waren gewend te werken met een traditionele arbodienst. Sinds de zomer van 2013 werken wij samen met ttif & arbo. Een zeer groot voordeel vinden wij het vaste aanspreekpunt in de vorm van onze vaste re-integratieadviseur. Daarnaast ervaren wij de snelheid bij terugkoppelingen en de inzet van de bedrijfsarts en andere interventionisten als positief in de samenwerking met ttif & arbo. De medewerkers worden door de bedrijfsarts thuis bezocht. Dit zien zowel wij als de medewerkers als een groot pluspunt. Bij ziekteverzuim speelt namelijk niet alleen de werksituatie maar ook de thuissituatie vaak een rol en dit kan dan direct meegenomen worden. De uitgebreide rapportages van de bedrijfsarts, altijd inclusief een opbouwschema helpt ons als werkgever om direct samen met de medewerker te gaan werken aan de re-integratie. Samen met ttif & arbo hebben we ons verzuimpercentage met 25% verlaagd.

Meer informatie of een offerte aanvragen? Neem gerust contact met ons op!