Preventief Medisch Onderzoek

Samen met onze klanten gaan wij écht aan de slag met preventie en inzetbaarheid.

Het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is in de visie van ttif & arbo hiervoor onmisbaar en een belangrijke bouwsteen. Met het PMO krijg je namelijk zicht op de kansen en concrete handvatten om de gezondheid, inzetbaarheid en vitaliteit van je werknemers te bevorderen. Wij zien het aanbieden van een PMO aan je werknemers dan ook als meer dan een wettelijke verplichting. Het is een integraal onderdeel van onze (arbo)dienstverlening en draagt bij aan de beweging van verzuim naar preventie.

Wat is een PMO en waaruit bestaat het?

Een PMO bestaat uit verschillende componenten die gezamenlijk een volledig beeld geven van de gezondheid van jouw werknemers:

  1. Anamnese: een grondige medische geschiedenis en gezondheidsvragenlijsten helpen bij het identificeren van risicofactoren en gezondheidsproblemen.
  2. Lichamelijk onderzoek: een uitgebreid lichamelijk onderzoek geeft inzicht in de algehele gezondheid en mogelijke afwijkingen.
  3. Leefstijladvies: door middel van vragenlijsten worden de leefstijl en gezondheidsgewoonten van werknemers geëvalueerd, waarna passend advies wordt gegeven.
  4. Aanvullende onderzoeken: indien nodig kunnen aanvullende medische tests en screenings worden uitgevoerd om specifieke gezondheidsaspecten te beoordelen.
  5. Advies en begeleiding: op basis van de verzamelde informatie krijgen werknemers gedetailleerd advies over gezondheidsverbetering en mogelijke vervolgstappen.

Bevorder de gezondheid van medewerkers met een gericht verbeterplan

Identificeer gezondheidsproblemen vroegtijdig en grijp proactief in

Vergroot bewustzijn rondom welzijn en creëer veerkrachtige medewerkers

Draag bij aan een positieve werksfeer en verbeter de medewerkerstevredenheid

Voordelen voor jou als werkgever

Het aanbieden van een PMO brengt voordelen met zich mee voor zowel jou als werkgever als werknemers:

  • Vroegtijdig signaleren: een PMO helpt bij het vroegtijdig opsporen van gezondheidsproblemen, waardoor een tijdige interventie mogelijk is en eventueel langdurig verzuim wordt voorkomen.
  • Gezondheidsbewustzijn: door het PMO worden werknemers zich bewust van hun eigen gezondheid en kunnen ze proactief werken aan een gezonde leefstijl.
  • Verhoogde inzetbaarheid: een gezonde en fitte werknemer is beter inzetbaar, gemotiveerd én productief. Het PMO biedt handvatten om hiermee aan de slag te gaan.
  • Positieve werksfeer: met het aanbieden van het PMO toon je vanuit goed werkgeverschap je betrokkenheid op de onderwerpen gezondheid en vitaliteit. Dit draagt bij aan een positieve werksfeer en een verhoogde medewerkerstevredenheid

Keuzevrijheid voor jouw werknemers

Hoewel het aanbieden van een PMO een wettelijke verplichting is, hebben werknemers het recht om zelf te beslissen of ze van deze mogelijkheid gebruik willen maken. Als werkgever informeer jij jouw werknemers over het PMO en bied je hen de gelegenheid om vrijwillig deel te nemen. ttif & arbo ondersteunt en adviseert rondom het ontwikkelen van een gedegen communicatieplan. Een hoge opkomst resulteert namelijk in meer data en dus beter zicht op trends, kansen en risico’s.

Neem contact op voor meer informatie over PMO

Bij ttif & arbo begrijpen we het belang van een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) en staan we klaar om jou hierin te ondersteunen. Wij werken samen met ervaren professionals die zorgen voor een grondige en zorgvuldige uitvoering van het PMO, waarbij de gezondheid en het welzijn van jouw werknemers centraal staan.

Neem vandaag nog contact met ons op om meer te weten te komen over onze PMO-diensten en hoe wij jou kunnen helpen bij het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving voor jouw werknemers.

Neem contact met ons op

Wil je weten wat wij voor je kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via 020 – 562 63 64 of vul het formulier hiernaast in zodat wij contact met jou kunnen opnemen.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Deze informatie helpt ons om onze dienstverlening beter af te stemmen op de omvang van jouw organisatie.
* geeft vereiste velden aan.