Zieke werknemer en vakantie. Hoe zit dat?

De krokusvakantie staat voor de deur. Hallo wintersport, carnaval of weekje richting zon! Best lekker toch na de traditionele griepmaanden? Wij zijn echter nog niet helemaal verlost van de verkoudheidjes, griep en buikgriep. Het is dus mogelijk dat een medewerker ziek wordt op vakantie of tijdens ziekte op vakantie wilt. Wat zijn dan eigenlijk de wetten en plichten als het gaat om ziek zijn en vakantie?

Mag een zieke werknemer op vakantie? Of mag een medewerker zich ziekmelden tijdens de vakantie? Wat doe je in dergelijke gevallen? Vragen die regelmatig worden gesteld door zowel werkgevers als werknemers. Wij zetten de belangrijkste vragen en antwoorden voor je op een rij.

Mag een zieke werknemer op vakantie?

Ja, een zieke medewerker mag op vakantie gaan, maar moet hiervoor eerst toestemming vragen aan de werkgever. Wanneer geef je dan wel of geen toestemming? Als het een positieve impact heeft op het herstel van een medewerker dan is de keuze duidelijk. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Dat blijkt wel uit de onderstaande voorbeelden:+

Voorbeelden van vakantie tijdens ziekte

  • Jouw administratief medewerker heeft haar arm gebroken. Het is een flink breuk waaraan ze geopereerd is. De medewerker kan 6 weken niet werken. In de derde ziekteweek vraagt de medewerker een vakantie aan. Na al dat gedoe, wil ze even tot rust komen in Oostenrijk. Berglucht is beter dan continu binnen zitten….toch?
  • Jouw accountmanager zit thuis met een burn-out. De re-integratie gaat met ups-and-downs. Maar deze medewerker is inmiddels wel al een paar uur per week aan de slag. Er ligt een vakantieaanvraag voor een paar dagen Ibiza. Nog een paar feestjes meepakken voordat het eilandseizoen eindigt. Is dat verstandig?

Kijkend naar de bovenstaande voorbeelden, kan het beoordelen van een vakantieaanvraag van een zieke medewerker best lastig zijn. Vraag daarom om advies aan jouw bedrijfsarts over de effecten van die vakantie op de gezondheid van jou medewerker. Neem het advies van de bedrijfsarts mee in je besluitvorming.

Langdurig verzuim en vakantie. Wat is er mogelijk?

Een langdurig zieke medewerker mag ook op vakantie. Als werkgever geef je net als in alle andere gevallen toestemming op een vakantieaanvraag. Tijdens de vakantieperiode hoeft de langdurig zieke medewerker geen re-integratieactiviteiten te verrichten.

In de ziektewet en vakantie: hoe zit dat dan?

  • De regels voor verlofaanvraag gelden voor een medewerker in de Ziektewet, zolang hij of zij in dienst is bij jou. Echter, er zijn een aantal bijkomende regels van het UWV waarmee je rekening moet houden.
  • De zieke medewerker geeft zijn vakantie door aan het UWV. Bij een Ziektewet-uitkering is het belangrijk om bereikbaar te blijven tijdens de vakantie. Het UWV de medewerker uitnodigen voor een gesprek.

Bouwt een zieke medewerker vakantiedagen op?

Een zieke medewerker bouwt net zoveel wettelijke vakantiedagen op als een gezonde medewerker. Gaat jouw zieke medewerker op vakantie? Maak samen duidelijke afspraken over het afschrijven van de vakantiedagen en leg dit vast om misverstanden in de toekomst te voorkomen. Een werkgever mag niet korten op vakantiedagen omdat een werknemer ziek is, tenzij hiervoor mondelinge of schriftelijke toestemming voor is gegeven door werknemer óf als het in de cao, arbeidsovereenkomst of het bedrijfsreglement is opgenomen.

Wat betreft de bovenwettelijke vakantiedagen, oftewel de ‘extra’ vakantiedagen die de werkgever vrijwillig aan medewerker kan geven geldt de werkgever zelf mag beslissen wat hiermee gebeurt tijdens ziekte. Dit moet wel vooraf besproken worden, dus ga ook hierover samen in gesprek.

Wat als een medewerker ziek wordt op vakantie?

Een medewerker die ziek wordt tijdens zijn vakantie, moet dat zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 24 uur melden bij de werkgever. De werknemer dient zich tijdens zijn vakantie onder behandeling van een arts te stellen en bewijzen hiervan te bewaren, waaronder documenten over de diagnose, het medische advies en de verwachte duur van de ziekte. Terug in Nederland neemt de medewerker zo snel mogelijk contact met jou op om te praten over het herstel en de re-integratiemogelijkheden.

Meer weten over ziekte en vakantie? ttif & arbo helpt je verder

Vakantie hebben we allemaal nodig. Het draagt bij aan de veiligheid en gezondheid van jouw medewerkers. Voor een zieke medewerker kan vakantie zelf herstellend werken. Maak wel gerichte afspraken over ziekte en vakantie. Neem het op in jouw verzuimbeleid en leg de regels, wetten en plichten vast in je verzuimprotocol. Hulp nodig? Bij ttif & arbo helpen we je graag verder. Onze adviseurs geven we je graag aantal praktische tips.

Als werkgever dien je vakantieaanvragen van langdurig zieke medewerkers op dezelfde wijze te behandelen als die van gezonde medewerkers. Het is belangrijk om toestemming te verlenen indien de vakantie geen negatieve invloed heeft op het herstelproces. Overleg met de bedrijfsarts kan nodig zijn om de impact van de vakantie op het herstel te beoordelen. 

Een medewerker die ziek wordt tijdens de vakantie dient dit zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 24 uur, te melden bij de werkgever. Ook is het belangrijk dat de medewerker medische hulp zoekt en bewijsstukken van de behandeling bewaart. Na terugkomst in Nederland moet de medewerker contact opnemen met de werkgever om de situatie te bespreken en de mogelijkheden voor re-integratie te verkennen. 

Blog ziekte en vakantie

Blog berichten

BRAVO-factoren-ttif-en-arbo

Wat zijn de BRAVO-factoren? 

BRAVO-factoren, het staat voor Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning.…
Do's en don'ts bij ziekmelding header

Do’s en don’ts bij ziektemelding voor werkgever 

Het is natuurlijk altijd vervelend als een werknemer zich ziek…
Het belang van PMO

Het belang van Periodiek Medisch Onderzoek

Een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) is een geneeskundig onderzoek bij…