Het belang van Periodiek Medisch Onderzoek

Een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) is een geneeskundig onderzoek bij iemand die geen indicatie heeft voor een gezondheidsprobleem (geen concrete diagnose). Het doel van het PMO is eventuele risico’s en problemen vroegtijdig opsporen en daarnaar handelen, om uitval in de toekomst te voorkomen. We vertellen er meer over.

 

Waarom een Periodiek Medisch Onderzoek?

Volgens de Arbowet ben je als werkgever verplicht om de gezondheid van werknemers in de gaten te houden en preventief te handelen waar mogelijk.

Artikel 18 Arbowet: De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Het doel van het PMO is het vroegtijdig signaleren van aandoeningen en klachten, en daar richting aan kunnen geven. Dit kan ook een nieuwe basis geven voor beleidsvorming en algemene verbeteringen voor gezondheidsprotocollen op de werkvloer.

 

Belang Periodiek Medisch Onderzoek

In de basis worden er drie kerndoelen beschreven over het PMO.

 

  • Preventie van beroepsziekten en arbeidsgebonden aandoeningen.
  • Bewaken en bevorderen van de gezondheid van medewerkers in relatie tot werk.
  • Bewaken en verbeteren van het functioneren van inzetbaarheid medewerkers.

 

Voordelen PMO uitvoeren

Er zitten diverse voordelen aan Periodiek Medisch Onderzoek die zowel van toepassing kunnen zijn voor de werknemer als de werkgever.

 

  • Vroegtijdige detectie: regelmatige gezondheidschecks zorgen ervoor dat een bepaalde ziekte of aandoening sneller opgespoord wordt, waardoor ze beter te behandelen zijn. Korter verzuim en positief voor de werknemer.
  • Preventie: sommige risicofactoren in bepaalde branches kunnen door zo’n onderzoek aan het licht komen, waardoor aanpassingen gedaan kunnen worden die positief zijn voor de algehele gezondheid op de werkvloer.
  • Gezondheidsbewustzijn bevorderen: door het PMO wordt de gezondheidsstatus van de werknemer benadrukt, waardoor zij algeheel meer bewust worden. Dit kan leiden tot betere dagelijkse gezondheidskeuzes.
  • Positieve bedrijfscultuur: door werknemers te laten weten dat je hun gezondheid belangrijk vindt, zitten ze vaak beter in hun vel. Het is goed voor de bedrijfscultuur. En weten ze dat ze gezond zijn? Dan is de kans op angst en depressie kleiner.
  • Kostenbesparing: door risicofactoren en mogelijk verzuim vroegtijdig op te sporen, en eventueel snel te kunnen beginnen met behandelen (ook preventief), kan verzuim verlaagd worden, wat tevens veel kosten kan besparen op termijn.

 

Is een Periodiek Medisch Onderzoek verplicht?

Nee, een PMO is niet altijd verplicht, zowel niet voor werkgever als werknemer. De werkgever kan deze aanbieden, en dan is het vervolgens alsnog de keuze aan de werknemer of die deze wel of niet wil uitvoeren. Het is wat dat betreft vrijwillig. Een PMO aanbieden kan verplicht zijn indien dit is vastgelegd in het contract op de COA.

 

Wat is het verschil tussen PMO en PAGO?

Toch wordt vaak gedacht dat een PMO verplicht is. Dat komt omdat deze wel eens met de PAGO verward wordt. PAGO staat voor Periodiek Arbeidsgezondheidsdeskundig Onderzoek. In de basis lijkt deze veel op de PMO, maar het verschil is dat de PAGO zich alleen richt op risico’s die met werk te maken hebben, terwijl een PMO ook ingaat op andere zaken, zoals leefstijl, werkstress en de algehele mentale en lichamelijke gezondheid.

 

Preventie en PMO met ttif & arbo!

Vind je het belangrijk om de gezondheid op de werkvloer te monitoren en overweeg je om een PMO uit te voeren of is het tijd voor een PAGO, waarbij je advies van de bedrijfsarts wilt? Bij ttif & arbo zijn we je partner voor preventie en verzuimbegeleiding in de breedste zin van het woord. Met professionele bedrijfsartsen en arbodienstverlening helpen we je graag met het terugdringen/voorkomen van verzuim binnen de organisatie.

Neem contact met ons op

 

Een PMO toont aan werknemers dat hun gezondheid belangrijk is voor de werkgever, wat bijdraagt aan hun welzijn en een positieve werksfeer creëert. 

 Werkgevers bieden PMO aan als investering in gezondheid. Dit terwijl werknemers de keuzevrijheid waarderen.  Die combinatie zorgt ervoor dat werknemers meer waardering krijgen voor de werkgever. 

PMO’s verminderen ziekteverzuim en bevorderen duurzame inzetbaarheid door gezondheidsbewustzijn en preventie, wat leidt tot een gezondere en productievere organisatie. 

Het belang van PMO

Blog berichten

BRAVO-factoren-ttif-en-arbo

Wat zijn de BRAVO-factoren? 

BRAVO-factoren, het staat voor Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning.…
Do's en don'ts bij ziekmelding header

Do’s en don’ts bij ziektemelding voor werkgever 

Het is natuurlijk altijd vervelend als een werknemer zich ziek…
20231213 Visual felicitatie BEZIG namens de groep

BEZIG! sluit zich aan bij samenwerkingsverband ttif.company, BrinQer en Caretowork

Wij zijn trots dat we BEZIG mogen verwelkomen in ons…