Wat doet een arbodienst nu precies?

Alle werkgevers zijn volgens de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) verplicht om een overeenkomst met een arbodienstverlener te hebben. Sommige (vooral grote) bedrijven hebben zelfs een eigen arbodienst. De arbodienst is dus een term die je vast en zeker wel eens langs hebt horen komen. Misschien heb je er als werknemer in loondienst zelfs al wel eens mee te maken gehad. Maar wat doet een arbodienst precies, en met welke taken houdt het zich bezig? Dat leggen we je uit in deze blog. 

De gezonde werknemer

Een werkgever is gebaat bij gezonde werknemers. Deze hebben immers de hoogste productiviteit en dragen dus bij aan de gezondheid van het bedrijf. Soms zijn er echter omstandigheden waardoor werknemers hun werk (tijdelijk) niet kunnen uitvoeren. Hier komt de arbodienst om de hoek kijken. 

De vraag “wat doet een arbodienst?” is niet in één zin te beantwoorden. De arbodienst neemt namelijk enorm veel verschillende taken op zich. Als we het toch proberen, zouden we zeggen dat de arbodienst assisteert bij (langdurige) ziekte.  

Omgaan met verzuim

Maar wat doet een arbodienst ligt veel genuanceerder dan dat. Het is natuurlijk zaak dat verzuim binnen een bedrijf geminimaliseerd wordt. Concreet neemt de arbodienst dan ook verschillende rollen in. De arbodienst staat werkgevers bijvoorbeeld bij in het omgangsproces met verzuim. Ook wordt er onafhankelijk advies geboden aan werkgevers en werknemers op het gebied van gezondheid. Mocht er iemand langdurig ziek zijn, kan er gekeken worden naar re-integratie, bijvoorbeeld. 

Een veilige werkplek

Wat je nog meer van een arbodienst kunt verwachten? De voornaamste taak van een arbodienst is om een zo’n gezond en veilig mogelijke werkplek te creëren. Dit is een regel uit de Arbowet, aan welke werkgevers zich moeten houden. Je kan je natuurlijk voorstellen dat medewerkers sneller ziek worden in een slecht geïsoleerde ruimte. Of dat er sneller ongelukken gebeuren wanneer protocollen niet worden nageleefd.  

Gesprekken en preventie

Het voorkomen van verzuim gaat natuurlijk het makkelijkste als er genoeg handvatten zijn. Een arbodienst kan ook hierbij helpen. Door preventieve gesprekken te voeren met leidinggevenden en werknemers krijgt de arbodienst inzicht in de situatie. Zo kunnen de juiste specialisten worden ingezet. Hierbij kan je denken aan coaches, psychologen en arbeidsdeskundigen. Hoe de arbodienstverlening eruit ziet, is dus ook erg afhankelijk van de vraag vanuit het bedrijf.  

De rollen binnen de arbodienst

De vraag “wat doet een arbodienst?” is dus enorm breed te trekken. Vooral is het zaak dat de arbodienst bijspringt waar nodig. Om verzuim te voorkomen en beheersen, is een goede samenwerking tussen verschillende partijen binnen een arbodienst essentieel. De verzuimadviseur, leidinggevenden en HR spelen hierbij een belangrijke rol.

Rol van de verzuimadviseur

De verzuimadviseur is een belangrijke speler binnen een arbodienst. Hij of zij is verantwoordelijk voor het adviseren van werkgevers en werknemers bij verzuim en het ondersteunen bij de re-integratie van zieke werknemers. De verzuimadviseur is een specialist op het gebied van verzuim en kent de wet- en regelgeving op dit gebied goed.

De verzuimadviseur heeft verschillende taken en verantwoordelijkheden. Zo is hij of zij verantwoordelijk voor het opstellen van een verzuimprotocol en het begeleiden van zieke werknemers. Daarnaast adviseert de verzuimadviseur over preventieve maatregelen om verzuim te voorkomen en helpt hij of zij bij het opstellen van een plan van aanpak bij langdurig verzuim.

De rol van leidinggevenden

Leidinggevenden spelen een belangrijke rol bij het voorkomen en beheersen van verzuim. Zij zijn verantwoordelijk voor het aansturen van medewerkers en hebben hierdoor invloed op de arbeidsomstandigheden en werkdruk van hun medewerkers. Het is daarom belangrijk dat leidinggevenden alert zijn op signalen van dreigend verzuim en hier tijdig op reageren.

Leidinggevenden hebben verschillende taken en verantwoordelijkheden als het gaat om verzuim. Zo moeten zij zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving en moeten zij de werkbelasting van hun medewerkers goed in de gaten houden. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor het voeren van verzuimgesprekken en het opstellen van een plan van aanpak bij kortdurend verzuim.

De rol van HR

HR is verantwoordelijk voor het adviseren van het management bij verzuimvraagstukken en het opstellen van beleid op het gebied van verzuim en re-integratie. Daarnaast heeft HR een belangrijke rol bij het monitoren van verzuimcijfers en het bijsturen van het verzuimbeleid waar nodig.

De samenwerking tussen de verzuimadviseur, leidinggevenden en HR

Om verzuim effectief te voorkomen en beheersen, is het van belang dat de verzuimadviseur, leidinggevenden en HR goed samenwerken. Zij hebben allemaal hun eigen verantwoordelijkheden en taken, maar werken wel samen aan een gezamenlijk doel: het verminderen van verzuim binnen de organisatie.
Een goede samenwerking begint bij het opstellen van een verzuimprotocol. Hierin wordt vastgelegd welke stappen er genomen moeten worden bij verzuim en wie hiervoor verantwoordelijk is. Het is van belang dat alle partijen hierbij betrokken worden en dat duidelijk is wat hun rol en verantwoordelijkheid is. Zo weet iedereen wat er van hen verwacht wordt en kan er effectief samengewerkt worden.

Daarnaast is communicatie essentieel. De verzuimadviseur, leidinggevenden en HR moeten regelmatig met elkaar overleggen en informatie uitwisselen over verzuim. Hierdoor kunnen zij snel reageren op signalen van dreigend verzuim en gezamenlijk acties ondernemen om verzuim te voorkomen.

Wat doet een arbodienst: conclusie

Wat een arbodienst doet, is sterk afhankelijk van de vraag vanuit de werkgever of het bedrijf. Een arbodienst wordt dan ook ingezet in verschillende vormen en maakt gebruik van verschillende middelen. Het algemene doel van een arbodienst is het bevorderen van werkgezondheid en verminderen van verzuim.  

Een arbodienst speelt een cruciale rol in het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving. Ze ondersteunen zowel jou als je werkgever met expertise op het gebied van gezondheid, veiligheid en welzijn. Met hun hulp kun je ziekteverzuim effectief beheren en voorkomen. Ook zorgen ze ervoor dat je werkplek voldoet aan alle wettelijke gezondheids- en veiligheidseisen. Kortom, een arbodienst zorgt ervoor dat je gezond en veilig kunt werken, wat bijdraagt aan een hogere tevredenheid en productiviteit. 

Je mag bij een zieke werknemer informeren naar de aard van de klachten in relatie tot het werk en wat dit betekent voor de uitvoering van de werkzaamheden. Je mag vragen naar de verwachte duur van het verzuim en of er aanpassingen nodig zijn om het werk te hervatten. Echter, specifieke medische details of de exacte diagnose mag je niet vragen. 

De Wet Verbetering Poortwachter zet werkgever en werknemer aan om samen te werken aan de re-integratie bij ziekte. Vanaf dag één worden stappen gezet voor een snelle terugkeer naar werk. Stappen zoals het maken van een re-integratieplan. Het doel is langdurig verzuim voorkomen en te bevorderen dat je weer aan het werk gaat, in je eigen of een nieuwe functie. 

wat-doet-een-arbodienst

Blog berichten

BRAVO-factoren-ttif-en-arbo

Wat zijn de BRAVO-factoren? 

BRAVO-factoren, het staat voor Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning.…
Do's en don'ts bij ziekmelding header

Do’s en don’ts bij ziektemelding voor werkgever 

Het is natuurlijk altijd vervelend als een werknemer zich ziek…
Het belang van PMO

Het belang van Periodiek Medisch Onderzoek

Een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) is een geneeskundig onderzoek bij…