Frequent verzuim onder controle: praktische oplossingen voor jou als werkgever

Als werkgever streef je naar een gezonde werkomgeving waarin werknemers gezond, gelukkig, gemotiveerd en productief zijn. Veelal vertaal je dit naar ambities op bijvoorbeeld het verzuimpercentage. Ons advies: vergeet hierin niet je frequent verzuim mee te nemen! Dit vertelt je zo ontzettend veel over de gezondheid en cultuur van je onderneming. Een werknemer verzuimt frequent bij drie of meer ziekmeldingen in een periode van 12 maanden. Een belangrijk signaal dus dat er iets niet goed gaat op het vlak van privé, werk en/of medisch. Al helemaal als je hierin meeneemt dat a) in B.V. Nederland het gemiddelde ligt op 1 ziekmelding per jaar en b) 50% van frequent verzuimende werknemers binnen 4 jaar langdurig uitvalt.

Hoe ga je om met frequent verzuim?

In de meeste gevallen is frequent verzuim niet medisch van aard, maar heeft het te maken met andere uitdagingen. Denk aan werkdruk, een verstoorde arbeidsrelatie, een gebrek aan engagement, relatieproblemen of mantelzorg. Als werkgever is het belangrijk om hierop te acteren. Dit vraagt om leiderschap, aandacht hebben voor je werknemers en het (echte) gesprek aangaan. Het is van belang om dit onderwerp te integreren in je verzuimaanpak en aan de hand van een strak protocol opvolging te geven middels een frequent verzuimgesprek. Dit gesprek is bedoeld om het verzuimgedrag van de medewerker te bespreken en afspraken over de toekomst te maken. Het gesprek is niet bedoeld als straf, maar juist om de werknemer te helpen en te ondersteunen bij het vinden van oplossingen.

Het belang van het voeren van een frequent verzuimgesprek: tips en tricks

Het voeren van een frequent verzuimgesprek bij iedere frequent verzuimende werknemer is een belangrijke stap in het aanpakken van frequent verzuim. Hieronder vind je enkele tips en tricks voor het voeren van zo’n gesprek:

  • Bereid het gesprek goed voor en plan voldoende tijd in om het gesprek te voeren.
  • Stel open vragen om de werknemer de gelegenheid te geven om zijn of haar verhaal te vertellen.
  • Luister actief en laat de werknemer uitpraten.
  • Toon begrip en empathie, maar wees ook duidelijk over de verwachtingen van de organisatie.
  • Maak samen afspraken over de aanpak van het frequent verzuim en leg deze vast.
  • Bied eventueel ondersteuning aan de werknemer, bijvoorbeeld door het inschakelen van externe hulp zoals een bedrijfsarts, psycholoog of arbeidsdeskundige om te helpen bij het herkennen en oplossen van problemen die leiden tot frequent verzuim en om advies te geven over preventieve maatregelen.
  • Plan vervolggesprekken om de voortgang te bespreken en eventueel bij te sturen.
  • Zorg voor een positieve benadering en benadruk dat het gesprek bedoeld is om te helpen en het werkplezier en de inzetbaarheid te vergroten.

Ttif & arbo biedt ondersteuning bij het terugdringen van frequent verzuim

Bij ttif & arbo kun je rekenen op deskundige ondersteuning bij het terugdringen van frequent verzuim onder jouw werknemers. Wij helpen werkgevers bij het tijdig signaleren en aanpakken van verzuimproblematiek. Zo bieden onze professionals waardevol advies en ondersteuning bij het opstellen van een doeltreffend verzuimbeleid en het voeren van frequent verzuimgesprekken. Daarnaast zetten wij ons in voor het bevorderen van de gezondheid en vitaliteit van jouw medewerkers, wat de kans op verzuim aanzienlijk verkleint.

Wil je meer weten over de aanpak van ttif & arbo bij het verminderen van frequent verzuim en het creëren van een gezonde werkomgeving? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan graag voor je klaar om je verder te helpen.

Blog_eigenrisicodrager

Blog berichten

BRAVO-factoren-ttif-en-arbo

Wat zijn de BRAVO-factoren? 

BRAVO-factoren, het staat voor Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning.…
Do's en don'ts bij ziekmelding header

Do’s en don’ts bij ziektemelding voor werkgever 

Het is natuurlijk altijd vervelend als een werknemer zich ziek…
Het belang van PMO

Het belang van Periodiek Medisch Onderzoek

Een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) is een geneeskundig onderzoek bij…