Dit is het verschil tussen een arboarts en bedrijfsarts!

Arboarts en bedrijfsarts, twee termen die nogal eens door elkaar worden gebruikt. Toch zijn er wel degelijk verschillen tussen deze twee. Wanneer schakel je een arboarts en bedrijfsarts in en wanneer kies je voor wie? Ttif & arbo legt het haarfijn aan je uit.

Wat is een arboarts?

De arboarts is een arbeidsgeneeskundige die gespecialiseerd is in arbeid gerelateerde gezondheidsvraagstukken. De term ‘arbo’ verwijst naar ‘arbeidsomstandigheden’. De arboarts heeft als taak het bevorderen van de gezondheid, het welzijn en de werkvreugde van werknemers, dit in de brede zin van het woord.

De arboarts brengt advies uit aan werkgevers en werknemers over de werkomstandigheden, zoals aanpassing van werkplekken, werkmethoden, preventie van ziekte en terugkeer naar het werk na ziekte (re-integratie). De arboarts werkt onder toezicht van de bedrijfsarts.

Wat is een bedrijfsarts?

De bedrijfsarts is een medisch specialist die volgens de wet bevoegd is om zieke werknemers door te verwijzen naar andere specialisten. De bedrijfsarts staat geregistreerd in het BIG-register en het is een wettelijk beschermde titel. De taak van de bedrijfsarts richt zich op het bevorderen en het behouden van de gezondheid en het welzijn van werknemers.

Zo begeleidt en ondersteunt de bedrijfsarts de werknemers bij ziekteverzuim. Hij of zij voert medische keuringen of gezondheidsonderzoeken uit en geeft voorlichting over werk gerelateerde gezondheidsrisico’s. De bedrijfsarts voert risico-inventarisaties uit op het gebied van gezondheid van werknemers, adviseert over aanpassingen en stelt protocollen en richtlijnen op voor een gezonde en veilige werkomgeving.

Verschil arboarts en bedrijfsarts

Zoals je leest lijken de taken van de arboarts en bedrijfsarts hetzelfde: ze richten zich op het bevorderen van de werkomstandigheden van werknemers, om daarmee het welzijn van werknemers te verbeteren en (langdurig) verzuim te voorkomen. Toch zijn er een aantal verschillen tussen de arboarts en bedrijfsarts.

1. Opleiding en kwalificaties – verschil arboarts en bedrijfsarts

Arboarts is een algemene term die kan worden gebruikt voor artsen die op het gebied van arbeidsgeneeskunde werkzaam zijn. Hiervoor hoeft geen aanvullende specialisatie te worden voltooid. Hoewel de taken in de basis veel op die van de bedrijfsarts lijken, werkt de arboarts altijd onder supervisie / in samenwerking met de bedrijfsarts.

De bedrijfsarts is namelijk een volledig opgeleide en gecertificeerde medische specialist (BIC-register). Hiervoor is een aanvullende opleiding in arbeids- en bedrijfsgeneeskunde nodig. Dit beroep mag alleen uitgevoerd worden volgens specifieke normen en kennis die vereist zijn voor het bevorderen en van de gezondheid van werknemers.

2. Takenpakket – verschil arboarts en bedrijfsarts

In de context van arbodienstverlening voeren arboartsen verschillende taken uit, zoals het beoordelen van zieke werknemers, het geven van advies over terugkeer naar werk of werkaanpassingen en het bijdragen aan preventieve gezondheidsprogramma’s.

Gaat het echter om een complex arbeidsgeneeskundig vraagstuk, bijvoorbeeld een werknemer bij wie langdurige uitval op de loer ligt en waarbij een oplossing gevonden moet worden? Dan is de expertise van een gecertificeerde bedrijfsarts vereist. Sommige taken mogen dus wel uitgevoerd worden door een bedrijfsarts, en niet door een arboarts.

Verschil bedrijfsarts en arboarts: wie inschakelen?

Het kan soms best lastig zijn om te bepalen wie je moet inschakelen bij welk vraagstuk. In de basis kun je stellen dat een arboarts een goede keuze is voor het opstellen van preventieve maatregelen. Gaat het om uiterst complexe zaken? Specifieke medische vraagstukken? En ligt langdurige uitval, bijvoorbeeld door burn-out op de loer, dan kom je eerder terecht bij een bedrijfsarts. Gelukkig hoef je de keuze niet altijd zelf te maken. Een professional in arbodienstverlening adviseert je op basis van de situatie.

Arbodienstverlening van ttif & arbo

Bij ttif & arbo zijn we je partner voor preventie en verzuim in de breedste zin van het woord. Wat ons betreft begint dat al bij preventie op tal van manieren. Daar kunnen we je bij helpen. Maar ook wanneer je een bedrijfsarts nodig hebt, staan wij voor je klaar.

Benieuwd hoe je het verzuim in je organisatie kunt terugdringen, en wil je altijd een vast aanspreekpunt hebben en indien nodig een bedrijfsarts inschakelen? Neem dan contact met ons op. Wij gaan voor maatwerk en zorgen graag voor een effectieve aanpak.

Meer weten over arbodienstverlening? Neem contact op!

Ja, als werkgever ben je wettelijk verplicht om een bedrijfsarts in te schakelen voor je medewerkers. Deze verplichting zorgt ervoor dat er professionele ondersteuning beschikbaar is bij ziekteverzuim en preventie van werkgerelateerde gezondheidsproblemen. De bedrijfsarts speelt een cruciale rol in het bevorderen van de gezondheid en veiligheid op de werkvloer. 

Bij een bedrijfsartsconsult deel je jouw gezondheidsproblemen en werkzorgen. De bedrijfsarts adviseert over aanpak en mogelijke aanpassingen op je werk voor een betere gezondheid. Het doel is jouw welzijn op het werk te verbeteren. 

Een bedrijfsarts wordt meestal ingeschakeld zodra jij als werknemer gezondheidsproblemen ervaart die je werk beïnvloeden of wanneer je ziek thuis komt te zitten. In veel gevallen gebeurt dit al na een paar weken verzuim, om samen te kijken hoe je zo gezond en veilig mogelijk kunt terugkeren naar je werk. 

verschil-arboarts-bedrijfsarts

Blog berichten

BRAVO-factoren-ttif-en-arbo

Wat zijn de BRAVO-factoren? 

BRAVO-factoren, het staat voor Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning.…
Do's en don'ts bij ziekmelding header

Do’s en don’ts bij ziektemelding voor werkgever 

Het is natuurlijk altijd vervelend als een werknemer zich ziek…
Het belang van PMO

Het belang van Periodiek Medisch Onderzoek

Een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) is een geneeskundig onderzoek bij…