Week van de RI&E. Ga ermee aan de slag!

Het is de week van de RI&E, een initiatief van het Steunpunt RI&E. De RI&E staat niet bij elke organisatie het hoogst op het prioriteitenlijstje. Toch is dit hét moment om ermee aan de slag te gaan of de bestaande RI&E te actualiseren. Waarom? Dat lees je hieronder!

Wat is een RI&E?

Voor veel mensen is de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) geen dagelijkse kost en word al snel gedacht aan werken met gevaarlijke stoffen, ronkende machines in een productieomgeving of harde omgevingsgeluiden. Natuurlijk zijn er bedrijven waar dit ook het geval is, maar voor veel organisaties is het veel meer dan dat. Uiteindelijk is elke RI&E maatwerk en is er naast aandacht voor het fysieke ook focus op de mentale gesteldheid van de medewerkers. Denk hierbij aan de werkdruk, werk/privé balans en de rol van leidinggevenden bij verzuim.

Overal waar gewerkt wordt, loop je namelijk risico. Dankzij een goed uitgevoerde RI&E ben je als werkgever op de hoogte van wat er zich afspeelt bij jou op de werkvloer, ben je bewust bezig met het beperken van risico’s en draag je vanuit preventie bij aan een gezonde verzuimcultuur. Aan de hand van een opgestelde lijst met alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s stel je een plan van aanpak om deze risico’s zoveel als mogelijk terug te dringen.

Wanneer is het raadzaam om de RI&E te actualiseren?

Elke impactvolle verandering binnen het bedrijf, zoals een nieuwe locatie of reorganisatie brengen nieuwe potentiële risico’s met zich mee. In dit geval adviseren wij om de RI&E te actualiseren. Daarnaast zien we bij veel organisatie veranderingen in de wijze waarop medewerkers invulling geven aan de werkzaamheden na de intrede van Corona. Dit brengt ook nieuwe vraagstukken met zich mee, want hoe hou je thuiswerkende medewerkers gemotiveerd en fit? En willen jouw medewerkers wel weer de hele week naar kantoor zodra dit mag? Waar veel organisaties veel Corona gerelateerde ad-hoc oplossingen hebben bedacht is het nu tijd om toekomstbestendige maatregelen te nemen.

Wie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de RI&E?

Steeds meer organisaties hebben een preventiemedewerker aangesteld. Een belangrijke taak van de preventiemedewerker is het (mede) opstellen of actualiseren van de RI&E. Als het aan re-integratieadviseur Fleur Prijs ligt wordt de ondernemingsraad altijd bij het opstellen of actualiseren betrokken. “Zij zijn tenslotte de spreekbuis van de organisatie.” voegt Fleur toe. Daarnaast is de input vanuit de werkvloer ook enorm waardevol. Je kunt medewerkers vrij eenvoudig bij het proces betrekken door vragenlijsten uit te sturen en interviews af te nemen. “Juist door de hele organisatie te betrekken creëer je een gezonde cultuur binnen de organisatie” aldus Fleur. Je kunt dus stellen dat de RI&E de verantwoordelijkheid is van de gehele organisatie.

Wat is de rol van de arbodienst bij het opstellen van de RI&E?

In de praktijk zien we dat veel HR-professionals de RI&E zien als een verplichting en is het niet meer dan een ‘moetje’, met als gevolg dat deze blijft liggen. In sommige gevallen zelfs zo lang dat men pas in actie komt op het moment dat de Inspectie SZW een controle aankondigt. Volgens re-integratieadviseur Michael van der Hoogen is dat een gemiste kans. Naast dat het voor de meeste organisaties een verplicht onderdeel is – en het ontbreken ervan zelfs tot sancties kan lijden vanuit de arbeidsinspectie – levert een RI&E bedrijven juist heel veel inzichten op. “Vanuit mijn adviserende rol probeer ik altijd het belang van de RI&E over te brengen” zegt Michael. “Het is de basis voor een goede verzuimbegeleiding en het duurzaam inzetbaar houden van je medewerkers.” Hij vertelt verder: “Het maken van de vertaalslag van het blussen van brandjes naar het afsluiten van de gaskraan is essentieel als je verzuim wilt voorkomen.”

Op het moment dat je als klant de RI&E wilt opstellen of actualiseren, brengt jouw re-integratieadviseur je in contact met de best passende kerndeskundige en maakt deze inzichtelijk welke investering de RI&E vraagt en wat de toegevoegde waarde is voor jouw organisatie.

Ons advies aan jou:

Neem deze week nog contact op met je arbodienst en ga aan de slag met de RI&E!

Benieuwd wat wij – als gecertificeerde arbodienst – voor jouw organisatie kunnen betekenen? Laat hieronder je gegevens achter en wij bellen je zo snel mogelijk terug.
  worksafe

  Blog berichten

  BRAVO-factoren-ttif-en-arbo

  Wat zijn de BRAVO-factoren? 

  BRAVO-factoren, het staat voor Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning.…
  Do's en don'ts bij ziekmelding header

  Do’s en don’ts bij ziektemelding voor werkgever 

  Het is natuurlijk altijd vervelend als een werknemer zich ziek…
  Het belang van PMO

  Het belang van Periodiek Medisch Onderzoek

  Een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) is een geneeskundig onderzoek bij…