Vakantie tijdens ziekte: wat mag wel en wat mag niet?

Als een werknemer (langdurig) ziek is kan hij of zij zich afvragen wat wel en niet mag op het gebied van vakantie nemen. Ook voor werkgevers is het van belang de regels omtrent vakantie tijdens ziekte te weten. In dit artikel vertellen we daar meer over.

Mag een werknemer op vakantie tijdens ziekte?

Ja, dat mag. Wanneer een werknemer ziek is gemeld en de werkgever het loon doorbetaalt is het mogelijk om vakantie op te nemen. De vakantieperiode dient afgestemd te worden met de werkgever. Wel kan een bedrijfsarts beoordelen of er medische bezwaren zijn tegen de vakantie.
Advies voor werkgever en werknemer:

  • Maak samen duidelijke en schriftelijke afspraken over het afschrijven van de vakantiedagen om misverstanden in de toekomst te voorkomen.
  • Een werkgever mag niet korten op vakantiedagen omdat een werknemer ziek is, tenzij hiervoor mondelinge of schriftelijke toestemming voor is gegeven door werknemer óf als het in de cao, arbeidsovereenkomst of het bedrijfsreglement is opgenomen.

Extra vakantiedagen opbouwen tijdens ziekte

Wat betreft de bovenwettelijke vakantiedagen, oftewel de ‘extra’ vakantiedagen die de werknemer vrijwillig aan werknemers kan geven middels de arbeidsovereenkomst, geldt dat de werkgever zelf mag beslissen wat hiermee gebeurt tijdens ziekte. Dit moet wel vooraf besproken worden, dus ga ook hierover samen in gesprek.

Geen re-integratieverplichting tijdens vakantie

Wanneer een werknemer vakantie heeft opgenomen dan is de persoon in kwestie vrijgesteld van alle re-integratieverplichtingen. Dit betekent dat ze niet hoeven deel te nemen aan re-integratieactiviteiten, zoals gesprekken met de bedrijfsarts of het uitvoeren van aangepast werk. Zo kan de werknemer compleet tot rust komen, wat mogelijk ook weer een positief effect heeft op herstel. Ook kan het de mentale gezondheid van de medewerker bevorderen, omdat het de mogelijkheid biedt om even weg te zijn van de stress en druk van het werk en zich te focussen op hun gezondheid en herstel. In veel gevallen is het dan ook zeker niet verkeerd om de werknemer vakantie op te laten nemen.

Ziektewet: doorgeven vakantie aan UWV

Zit een werknemer in de Ziektewet en wordt het loon betaald via het UWV? Dan mag een werknemer vakantie opnemen tijdens ziekte. Wel dient het verblijfsadres aan het UWV doorgegeven te worden, binnen 48 uur nadat het verblijfsadres bekend is. Voor een vakantieadres in het buitenland geldt een termijn van twee weken vooraf. Het tijdig doorgeven van het verblijfsadres aan het UWV is cruciaal om ervoor te zorgen dat de uitkering goed wordt verwerkt en er geen onnodige problemen ontstaan.

Belang van werknemerswelzijn

Naast het naleven van wettelijke vereisten en het opstellen van beleid, is het belangrijk om het welzijn van werknemers centraal te stellen. Het toestaan van vakantie tijdens ziekte kan bijdragen aan het herstel en het bevorderen van een gezonde werk-privébalans. Als werkgever kun je het beste een ondersteunende en empathische houding aannemen. Zorg dat de behoeften en gezondheid van werknemers altijd voorop staan. Wanneer de relatie tussen werknemer en werkgever goed is, draagt dit ook bij aan de motivatie van de werknemer om actief met reintegratie bezig te zijn.

Advies en beleidsmaatregelen

Als werkgever is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de regels rondom vakantie tijdens ziekte.  Zorg dat je nooit voor verrassingen komt te staan betreft het beleid omtrent vakantie tijdens ziekte van werknemers.  Duidelijke communicatie en afspraken met je werknemers zijn hierbij de key om misverstanden te voorkomen en alles eerlijk te laten verlopen. Het is slim om advies in te winnen en een goed beleid op te stellen dat aan alle eisen voldoet en zowel jou als je werknemers tevreden stelt. Bij ttif & arbo helpen we graag bij het opzetten van zo’n beleid, zodat je met vertrouwen verder kunt!

Meer weten of op zoek naar HR advies en verzuimbegeleiding? Neem contact op met ttif & arbo voor een partnership in de arbodienstverlening.

Contactformulier

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Deze informatie helpt ons om onze dienstverlening beter af te stemmen op de omvang van jouw organisatie.
* geeft vereiste velden aan.
Blog_Vakantie_ziektewet

Blog berichten

BRAVO-factoren-ttif-en-arbo

Wat zijn de BRAVO-factoren? 

BRAVO-factoren, het staat voor Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning.…
Do's en don'ts bij ziekmelding header

Do’s en don’ts bij ziektemelding voor werkgever 

Het is natuurlijk altijd vervelend als een werknemer zich ziek…
Het belang van PMO

Het belang van Periodiek Medisch Onderzoek

Een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) is een geneeskundig onderzoek bij…