Vakantie tijdens ziekte: wat mag wel en wat mag niet?

Als een werknemer (langdurig) ziek is kan hij of zij zich afvragen wat wel en niet mag op het gebied van vakantie nemen. Ook voor werkgevers is het van belang de regels omtrent vakantie tijdens ziekte te weten. In dit artikel vertellen we daar meer over.

Mag werknemer op vakantie tijdens ziekte?

Ja, dat mag. Wanneer een werknemer ziek is gemeld en de werkgever het loon doorbetaalt is het mogelijk om vakantie op te nemen. De vakantieperiode dient afgestemd te worden met de werkgever. Wel kan een bedrijfsarts beoordelen of er medische bezwaren zijn tegen de vakantie.
Advies voor werkgever en werknemer:

  • Maak samen duidelijke en schriftelijke afspraken over het afschrijven van de vakantiedagen om misverstanden in de toekomst te voorkomen.
  • Een werkgever mag niet korten op vakantiedagen omdat een werknemer ziek is, tenzij hiervoor mondelinge of schriftelijke toestemming voor is gegeven door werknemer óf als het in de cao, arbeidsovereenkomst of het bedrijfsreglement is opgenomen.

Extra vakantiedagen opbouwen tijdens ziekte

Wat betreft de bovenwettelijke vakantiedagen, oftewel de ‘extra’ vakantiedagen die de werknemer vrijwillig aan werknemers kan geven middels de arbeidsovereenkomst, geldt dat de werkgever zelf mag beslissen wat hiermee gebeurt tijdens ziekte. Dit moet wel vooraf besproken worden, dus ga ook hierover samen in gesprek.

Geen re-integratieverplichting tijdens vakantie

Wanneer een werknemer vakantie heeft opgenomen dan is de persoon in kwestie vrijgesteld van alle re-integratieverplichtingen. Zo kan de werknemer compleet tot rust komen, wat mogelijk ook weer een positief effect heeft op herstel. In veel gevallen is het dan ook zeker niet verkeerd om de werknemer vakantie op te laten nemen.

Ziektewet: doorgeven vakantie aan UWV

Zit een werknemer in de Ziektewet en wordt het loon betaald via het UWV? Dan mag een werknemer vakantie opnemen tijdens ziekte. Wel dient het verblijfsadres aan het UWV doorgegeven te worden, binnen 48 uur nadat het verblijfsadres bekend is. Voor een vakantieadres in het buitenland geldt een termijn van twee weken vooraf.

Advies inwinnen voor een waterdicht beleid

Meer weten of op zoek naar HR advies en verzuimbegeleiding? Zorg dat je nooit voor verrassingen komt te staan betreft het beleid omtrent vakantie tijdens ziekte van werknemers. Neem contact op met ttif & arbo voor een partnership in de arbodienstverlening.

Blog_Vakantie_ziektewet

Blog berichten

werkplezier verzuim 1

Werkplezier: hét antwoord op verzuim en verloop

Hoe zorg je ervoor dat het verzuimpercentage binnen jouw organisatie…
arbodienst amsterdam

Arbodienst met een ander geluid

Arbodienstverlening in B.V. Nederland ziet er heel anders dan een…
Blog_eigenrisicodrager

Eigenrisicodrager Ziektewet: alles wat je moet weten

Als werkgever kun je ervoor kiezen om eigenrisicodrager voor de…
Menu