Wat is demedicaliseren en hoe toe te passen bij verzuim?

Als arbodienst is demedicaliseren een belangrijk onderdeel van ons werk, maar wat wordt daar nu precies mee bedoeld? Demedicaliseren is bij verzuim het vaststellen dat er geen sprake is van een medische oorzaak. Bij langdurig verzuim wordt vaak een medische reden opgegeven. Ook als er in de praktijk iets anders aan de hand is. Bij het demedicaliseren proberen we de ware oorzaak van het verzuim te achterhalen.

Waarom is demedicaliseren zo belangrijk?

Als werkgever is verzuim nooit prettig. Je bent namelijk verplicht om je personeel bij ziekte door te betalen. Het is belangrijk om samen met de verzuimende medewerker tot een oplossing te komen. Maar daarvoor is het wel essentieel dat de daadwerkelijke reden van verzuim bekend is. Heeft verzuim geen medische reden? Dan moeten we de daadwerkelijke oorzaak bepalen, zodat we samen een oplossing kunnen bedenken.

Verzuim kan tal van verschillende oorzaken hebben. Zo kan het bijvoorbeeld te maken hebben met de privésituatie van een werknemer. Het is echter ook mogelijk dat het werk iemand gewoon niet ligt of dat er sprake is van een conflict op de werkvloer. In dergelijke gevallen is een medische behandeling uiteraard niet noodzakelijk.

Zeker als de reden van verzuim met het werk of de werksfeer te maken heeft, is het belangrijk om dit vast te stellen. In dit geval is het mogelijk om samen met de verzuimende medewerker tot een oplossing te komen.

Demedicaliseren, hoe doe je dat?

Dat demedicaliseren gunstig kan zijn voor een werkgever is logisch. Door de daadwerkelijke oorzaak te achterhalen, kunnen medewerkers sneller aan de slag. Zo bespaar je onnodige kosten en voorkom je achterstanden. Maar hoe kun je nu het best demedicaliseren? Dit doe je door juist te handelen bij verzuim. Belangrijk is om de juiste verhelderende vragen te stellen. Tegelijkertijd mag je niet naar de oorzaak van de klachten vragen.

Bij ttif & arbo kunnen we jouw leidinggevenden opleiden om op de juiste manier met verzuim om te gaan. Zo weten je leidinggevenden precies welke vragen ze wel of niet kunnen stellen.

Leer signalen tijdig herkennen

Demedicaliseren is een goede manier om langdurig verzuim tegen te gaan. Omdat verzuim vaak een niet-medische oorzaak heeft, kun je daarnaast ook preventieve maatregelen nemen. Je kunt leidinggevenden bijvoorbeeld leren om bepaalde signalen te herkennen. Merk je dat iemand niet goed binnen het team past? Of lijkt het erop dat iemand met tegenzin naar het werk komt? Dan is de kans op verzuim groter, en is het belangrijk om snel naar een oplossing te zoeken.

Demedicaliseren met behulp van ttif & arbo

Het demedicaliseren van verzuim kan behoorlijk effectief zijn! Het vergt echter ook een specifieke werkwijze. Bij ttif & arbo helpen we je graag om op de juiste manier in te grijpen bij verzuim. We focussen ons op demedicaliseren en preventie, maar ook op inzetbaarheid. Bij verzuim streven we altijd naar een duurzame re-integratie. Is er sprake van een slechte verstandhouding met de verzuimende werkgever? Dan kunnen we een tweede spoor re-integratie starten. Zo slagen we er altijd in om een passende oplossing te vinden.

De eerste stap in demedicaliseren is het achterhalen van de daadwerkelijke oorzaak van het verzuim zonder direct medische redenen aan te nemen. Dit vereist een open gesprek met de medewerker. Bij dit gesprek moeten op een respectvolle manier verhelderende vragen worden gesteld om inzicht te krijgen in de situatie. 

Een werkgever kan preventieve maatregelen nemen door leidinggevenden te trainen in het herkennen van signalen die kunnen wijzen op niet-medische oorzaken van verzuim. Niet-medische oorzaken zoals problemen binnen het team of een gebrek aan motivatie. Door vroegtijdig in te grijpen en een dialoog aan te gaan, kunnen veel gevallen van langdurig verzuim worden voorkomen. 

demedicaliseren toepassing verzuim

Blog berichten

BRAVO-factoren-ttif-en-arbo

Wat zijn de BRAVO-factoren? 

BRAVO-factoren, het staat voor Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning.…
Do's en don'ts bij ziekmelding header

Do’s en don’ts bij ziektemelding voor werkgever 

Het is natuurlijk altijd vervelend als een werknemer zich ziek…
Het belang van PMO

Het belang van Periodiek Medisch Onderzoek

Een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) is een geneeskundig onderzoek bij…