Contactgegevens

Naam

ttif & werk

Telefoonnummer

0205626364

E-mailadres

info@ttifcompany.nl

Specialisaties

 • Coaching
 • Inzetbaarheidscheck
 • Loopbaandvies
 • Outplacement
 • Toekomstscan
 • Werkdruk

Wie zijn wij?

Als landelijke en innovatieve organisatie helpen wij mensen het optimale uit hun carrière te halen: resultaatgericht, duurzaam, persoonlijk en met respect en aandacht. En met succes! Zo ligt ons plaatsingspercentage op nieuw werk op 71%. We werken hier iedere dag aan met een landelijk team aan enthousiaste coaches met allemaal hun eigen regio. In onze visie is het van belang dat de werknemer zelf de regie houdt en zich verantwoordelijk voelt voor zijn of haar eigen re-integratie. De vaste coach adviseert, coacht, ondersteunt en faciliteert, maar neemt het niet over. De werknemer zit zelf aan het stuur.

Waar kun je ons voor inzetten?

Loopbaanontwikkeling bij ttif & werk: doorgroeien, een nieuwe baan of een carrièreswitch maken? Onze coaches begeleiden werknemers bij het maken van de juiste keuze en het realiseren van een carrièreplan. Als werkgever heb je het beste voor met je personeel. Als je werknemer staat te springen om een nieuwe stap, maar ook als je helaas te maken krijgt met een veranderde situatie door bijvoorbeeld een reorganisatie of verzuim. Als werkgever wil je – en moet je in sommige gevallen – actie ondernemen. Coaching van ttif & werk is erop gericht werknemers vooruit te helpen. Of het nu gaat om een volgende stap in de carrière, nieuw werk, verminderen van de werkdruk, balans in werk/privé, vitaliteit of lifestyle. Onze trajecten zijn persoonlijk en resultaatgericht.

Onze diensten en/of producten

Loopbaan

 • Inzetbaarheidscheck
 • Loopbaanadvies
 • Toekomstscan
 • Outplacement
Coaching
 • Individuele coaching
 • Werkdrukcoaching
 • On the job coaching
 • Vitaliteit & lifestyle
 • Work-life balance
 • Fit & Vitaal

Onze werkwijze

 • Inzetbaarheidscheck Met de inzetbaarheidscheck krijgen jij en jouw medewerker een uitgebreid advies om te acteren op de (over)belasting van jouw medewerker. Het is bij uitstek een geschikte tool als:
 • Je als werkgever signalen ontvangt vanuit de medewerker dat de huidige werkbelasting mogelijk gaat leiden tot verzuim.
 • Je het verzuim niet alleen door de bedrijfsarts (medisch) maar ook vanuit een belastbaarheidsperspectief wil laten “beoordelen” om te werken aan snel én duurzaam herstel.
 • Je de opvolging op een probleemanalyse en plan van aanpak wil laten toetsen op belasting en belastbaarheid op een laagdrempeligere wijze dan via het arbeidsdeskundig onderzoek.
De arbeidsdeskundige biedt werkgever en medewerker advies en ondersteuning om verzuim te voorkomen of herstel te bevorderen. Dit gebeurt in de vorm van een driegesprek. Na individuele gesprekken met zowel werkgever als medewerker worden in een gezamenlijk gesprek met de arbeidsdeskundige stilgestaan op welke wijze er optimaal invulling kan gegeven worden aan de werkbelasting.
  • Loopbaanadvies Als basis voor het uitgebreide adviesgesprek met de coach, vult de werknemer vooraf drie online testen in. Dit kan gewoon vanuit huis of op het werk op een tijdstip dat voor de werknemer het best uitkomt. De online testen zijn onder andere gericht op de persoonskenmerken, de beroepswensen- en vaardigheden en het leer- en ontwikkelvermogen bij de betreffende werknemer. De uitkomsten van de testen komen aan bod in een uitgebreid persoonlijk gesprek met de coach. Dit gesprek duurt maximaal 1,5 uur. De werknemer bespreekt de huidige werksituatie, zijn of haar ambities, competenties, kwaliteiten en mogelijkheden. Het doel van de coach is samen met de werknemer de richting te bepalen en een effectieve route uit te stippelen voor een optimale en succesvolle loopbaan.
 
 • Toekomstscan Met de toekomstscan geef jij jouw werknemers de kans stil te staan bij hun loopbaan, zichzelf te ontwikkelen en ook echt verder te komen. De scan geeft een werknemer inzicht in wie ze zijn, wat ze kunnen en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Ook zoomen we in op de drijfveren van de werknemer. Sluiten deze aan op het huidige werk? Welke leer- of ontwikkelbehoefte heeft de werknemer? De uitkomst van de scan kan leiden tot een waardevollere invulling van de huidige functie of een volgende stap binnen of buiten de organisatie. De toekomstscan bestaat uit online testen en drie individuele sessies tussen de werknemer en de coach. In deze sessies maken zij een uitgebreide schets van de loopbaanmogelijkheden:
 • Kwaliteiten, ambities, talenten
 • Passende functies
Link en route naar concrete en passende vacatures  
  • Outplacement Outplacement is maatwerk en bestaat uit individuele coaching, testen en jobhunting. Alles is gericht op het vinden van nieuw werk. De coach adviseert, coacht, stuurt en ondersteunt. De werknemer maakt bij aanvang van het traject een aantal testen om vaardigheden, mogelijkheden, talenten en ambities in kaart te brengen. De uitkomsten bespreekt de coach met de werknemer tijdens een uitgebreide intake. De werknemer krijgt een concreet beeld van zijn of haar profiel, de beroepen die daar bij passen en concrete vacatures. Met deze concrete informatie op zak stelt de werknemer samen met de coach een actieplan op. Het doel is snel én duurzaam een nieuwe baan te vinden met behulp van de coach. De coachsessies vinden ongeveer om de drie weken plaats. Afhankelijk van de behoefte ligt de focus op bijvoorbeeld solliciteren, presenteren of netwerken. De werknemer is in the lead en de coach biedt de gewenste begeleiding om tot een goed resultaat te komen.
 
  • Individuele coaching Het doel van individuele coaching is om jouw werknemer te begeleiden in het onderzoeken van de oorzaken van de klachten en patronen te doorbreken die deze in stand houden. Dit doet de coach door het aanreiken van tools, het verbreden van de zelfkennis, de bewustwording bevorderen van (onbewuste) keuzes en het uitdagen van overtuigingen die de werknemer heeft over zichzelf, het werk, de loopbaan of de omgeving. Individuele coaching leidt tot nieuw perspectief op het gebied van werk, privé en zelfontwikkeling. Een individuele coaching traject bij ttif & werk bestaat uit een intake en 3 sessies of een intake en 5 sessies. De coach stimuleert het leerproces en neemt de verantwoordelijkheid niet over. De werknemer bepaalt de richting en intensiteit van het traject. De coach faciliteert in het proces en doet voorstellen voor oefeningen en huiswerk naar aanleiding van de gekozen doelen.
 
  • Werkdrukcoaching Werkdrukcoaching is maatwerk, want iedere werknemer en uiteindelijk coachvraag is anders. Maar je kunt er op rekenen dat wij jouw werknemer in drie tot maximaal vijf individuele sessies weer op weg helpen. Bij werkdrukcoaching is het vooral belangrijk dat de werknemer gaat ervaren op een optimale manier invulling te geven aan de dagelijkse werkzaamheden. De werknemer krijgt inzichten en concrete handvatten om grip te krijgen en te houden op werkdruk. Ook de relatie en samenwerking met collega’s en directe leidinggevenden wordt hierin meegenomen. Dit heeft namelijk mogelijk invloed op de werkdrukbeleving. Naast het werk komt soms ook een stuk privé aan bod. Opdrachten en oefeningen maken onderdeel uit van de werkdrukcoaching, waarin aan structurele oplossingen wordt gewerkt.
 
  • On the job coaching On the job coaching vindt plaats op de eigen werkplek. Daar vindt ook de intake plaats. Tijdens dit gesprek is de leidinggevende van de werknemer ook aanwezig. Samen met de coach wordt het doel besproken en het plan van aanpak geformuleerd. De coach loopt mee met de werknemer op de werkvloer om een beeld te krijgen van het werk en de aandachtspunten. Aanvullend maakt de coach een analyse van de werkzaamheden. Na de observatie en analyse stelt de coach een persoonlijk actieplan met doelstellingen op. Dit plan vormt de basis van de coachsessies. Gerichte coaching. Houd rekening met 2 à 3 sessies en 1 evaluatiesessie. Tijdens de coachsessies bespreekt de werknemer praktijksituaties waarop tips en handvatten volgen. De coach geeft de werknemer elke sessie opdrachten mee gericht op ontwikkeling van vaardigheden en een efficiëntere invulling van de werkzaamheden. Tussendoor is er ook contact met de leidinggevende om de voortgang te bespreken.
 
  • Vitaliteit & lifestyle Werknemers die mentaal en/of fysiek niet goed in hun vel zitten, hebben veel baat bij vitaliteit & lifestyle coaching. Het is praktische coaching waarbij de coach samen met de werknemer aan de slag gaat met bewustwording, een gezonde leefstijl en de persoonlijke ontwikkeling. De coach maakt hierbij gebruik van de vijf BRAVO factoren: bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspanning. Vitaliteit & lifestyle coaching van ttif & werk stopt niet bij het aanreiken van tools voor een gezonder leven. Ons doel is een blijvende verandering in vitaliteit, zowel in leefstijl als gedrag op de werkvloer. Wij gaan daarom een stap verder en maken het verschil door je werknemer continu te motiveren en bewust te maken van het belang aandacht te besteden aan de gezondheid. Het resultaat? Een gelukkige en productieve werknemer!
 
  • Work-life balance Presteert een werknemer minder op het werk door privé omstandigheden? Of is er door bijvoorbeeld een nieuwe functie behoefte aan meer structuur en balans in werk en privé dan voorheen? In de coaching richten werknemer en coach op de effectiviteit op het werk en hoe dit zich verhoudt tot het privéleven. Met als doel goede balans. Work-life balance coaching start met een persoonlijk intakegesprek. Dit is de basis van het traject waarna met specifieke aandachtspunten op het gebied van werk en privé aan de slag wordt gegaan. Denk hierbij onder andere aan werktevredenheid, relatie met collega’s, mantelzorg, en de financiële situatie. De coaching bestaat uit drie tot vijf sessies. In een concreet en persoonlijk actieplan zijn opdrachten opgenomen gericht op de individuele ontwikkeling. Het gaat om quick-wins en structurele duurzame oplossingen voor het vinden van de juiste balans.
 
 • Fit & vitaal Fit & Vitaal start met een uitgebreide intake met een vaste coach voor een scan van de inzetbaarheid van de werknemer: hoe sta ik er nu voor? En over tien of twintig jaar? Na de intake volgen twee of drie coachsessies. Voorafgaand aan de coachsessies vult de werknemer drie testen in. In de coaching komen onderwerpen aan bod als fysieke en mentale gezondheid, loopbaan, balans werk/privé, inzetbaarheid, werkgeluk en de (toekomstige) financiële situatie. In de coachsessies formuleert de werknemer samen met de coach antwoorden op vragen zoals : hoe blijf ik duurzaam inzetbaar als ik ouder word? Zijn er aanpassingen in mijn huidige werk nodig? Draagt een volgende stap in mijn loopbaan bij aan mijn inzetbaarheid? Is er nieuw werk binnen of buiten de organisatie dat bij mij past? Welke stappen moet ik hier eventueel nog voor zetten? Hoe zorg ik voor een optimale werk/privé balans? Wat heb ik nodig om fit en vitaal te blijven?

Welke resultaten kun je van ons verwachten?

Wat is de gemiddelde doorlooptijd van de interventie(s)?

Welke informatie hebben wij nodig bij aanmelding?

Menu