Individuele coaching

Het doel van coaching is om jouw werknemer te begeleiden in het onderzoeken van de oorzaken van de klachten en patronen te doorbreken die deze in stand houden. Dit doet de coach door het aanreiken van tools, het verbreden van de zelfkennis, de bewustwording bevorderen van (onbewuste) keuzes en het uitdagen van overtuigingen die de werknemer heeft over zichzelf, het werk, de loopbaan of de omgeving. Dit leidt tot nieuw perspectief op het gebied van werk, privé en zelfontwikkeling.

Coaching

Focus op nieuw perspectief en resultaat

Persoonlijke aandacht en individuele coaching

Een vaste coach uit de regio

Kennis en kwaliteit

Proactief en heldere rapportages

Een volgende stap in de loopbaan

Hoe ziet individuele coaching eruit?

Een coachtraject bij ttif & werk bestaat uit een intake en 3 sessies of een intake en 5 sessies. De coach stimuleert het leerproces en neemt de verantwoordelijkheid niet over. De werknemer bepaalt de richting en intensiteit van het traject. De coach faciliteert in het proces en doet voorstellen voor oefeningen en huiswerk naar aanleiding van de gekozen doelen.

Intake fase: sessie 1

In de intake is het belangrijk dat er een veilige basis gecreëerd wordt tussen de coach en de kandidaat om vanuit te werken. Daarnaast worden de oorzaken, klachten en/of doelen besproken die onderdeel uitmaken van het traject. Tot slot wordt er een plan van aanpak opgesteld.

Gespreksonderwerpen die aan bod komen tijdens de intake:

  • Uitleg over onze rol van de werknemer kandidaat, de rol van de werkgever en/of opdrachtgever
  • Huidige situatie van de werknemer?
  • Welke stappen heeft de werknemer al ondernomen?
  • Wat zijn belemmerende factoren die bijdragen aan het probleem?
  • Welke gedragspatronen, overtuigingen van de kandidaat werkt het probleem in de hand?
  • Welke veranderingen kunnen helpen?

Oriënterende fase: sessie 2

In de oriënterende fase gaat de werknemer aan de slag met het verdiepen van de doelen, de zelfkennis en het bewustwordingsproces van de (gedrags)patronen en/of overtuigingen die de huidige situatie in stand houden. Pas als iemand bewust is van wat er gebeurt, kunnen de gevolgen overzien worden door de kandidaat en bewuste keuzes gemaakt worden voor eventuele verandering.

Actie fase: Sessie 3 en 4

Tijd voor actie! De werknemer gaat aan de slag met zijn of haar gedrag en het doorbreken van bestaande patronen. De coach biedt hiervoor diverse oefeningen aan gericht op positieve beïnvloeding van gedrag en gewoontes, herkennen van valkuilen, vergroten van het zelfvertrouwen en timemanagement.

Afsluitende fase: Sessie 5 en 6

De laatste twee sessies staan in het teken van reflectie. De werknemer kijkt terug op het coachtraject en noteert in het reflectieverslag wat hij of zij heeft geleerd. Daarnaast worden er nieuwe doelen gesteld om terugval te voorkomen. De coach bespreekt de technieken voor het aanleren en behouden van nieuw gedrag. Daarnaast vindt er een driegesprek plaats waarbij de coach samen met de werknemer en leidinggevende kijkt naar de behaalde doelen. De leidinggevende ontvangt tips en adviezen om de juiste steun te bieden en zo bij te dragen aan het  leerproces van de werknemer.

Meer weten over onze tarieven? Wij bespreken graag de mogelijkheden met jou.

Menu