Contactgegevens

Naam

heer / mevrouw

Telefoonnummer

085-9021900

E-mailadres

info@professionelemediators.nl

Specialisaties

  • Conflicten (lichte trajecten)
  • Mediation

Wie zijn wij?

Professionele Mediators is een landelijk netwerk van uitsluitend zeer ervaren MfN-registermediators (Mediatorsfederatie Nederland) waaronder ook mediators met een juridische achtergrond. De MfN is een onafhankelijke Stichting die de kwaliteit van mediation in Nederland waarborgt en jaarlijks toetst. Professionele Mediators werkt door het hele land voor particulieren, organisaties, overheden en via verwijzers of verzekeraars. Onze werkwijze is praktisch en doelgericht met korte lijnen waarbij we focussen op het leveren van de beste kwaliteit. Wij begeleiden zo snel als mogelijk naar een adequate oplossing èn wij richten ons op kwaliteit en duurzaamheid. Eén van de resultaten is dat het verzuim wordt verlaagd. We focussen op de toekomst waar de oplossing en de mogelijkheden liggen, met oog voor het verleden. Onze boodschap is: "pak de kwestie aan", zo wordt het de brug naar de toekomst.

Waar kun je ons voor inzetten?

Mediation in de arbeidssituatie Mediation is een oplossing voor (bijna) alle conflicten en (geëscaleerde) problemen op de werkvloer. Wij worden dan ook ingeschakeld door zowel werkgevers als werknemers. Ook voor conflicten of 'gedoe' binnen een team worden wij ingeschakeld. Mediation bij een arbeidsconflict kan snel en efficiënt een uitkomst bieden. Vaak kunnen zaken intern opgelost worden, maar soms is de kwestie al zo ver geëscaleerd dat u er samen niet meer uitkomt. Mediation is een waardevol instrument om spanningen en conflicten bespreekbaar te maken. Wij zoeken samen met de betrokken personen of partijen naar een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar en zo goed als mogelijk is. Mediation kan vaak een snelle, betaalbare en duurzame oplossing bieden. Partijen kunnen dan in de toekomst weer verder in een constructieve samenwerking of kiezen er toch voor om uit elkaar te gaan. Mediation bespaart u kosten en tijd. Mediation kan direct van start gaan, zodat uw conflict zo snel mogelijk is opgelost.

Onze diensten en/of producten

Niet ingevuld

Onze werkwijze

Op het moment dat de opdrachtgever contact met ons opneemt, bespreken wij globaal hoe wij werken en wat de mogelijkheden zijn. Wij plannen een afspraak in bij een mediator in de regio (of we selecteren een mediator op andere gronden) die contact met de opdrachtgever of partijen opneemt. Het eerste mediationgesprek De mediator neemt contact op met de mediationpartijen en stuurt de mediationovereenkomst, het MfN reglement en de MfN gedragsregels. Tijdens het eerste gesprek zal de mediator starten met het doornemen en tekenen van de mediationovereenkomst waarna de mediation inhoudelijk van start gaat. Het eerste gesprek kan een apart en vertrouwelijk voorgesprek zijn of men start meteen met een gezamenlijke bijeenkomst. Op verzoek van partijen kunnen onze mediators ook online mediations verzorgen. De vervolggesprekken De meeste mediationgesprekken vinden plaats met alle partijen tegelijk. Soms vindt er ook tijdens het traject een apart gesprek plaats als de mediator dat nodig acht. Wanneer er sprake is van een conflict, bestaan er meestal beelden van de ander of van de situatie en er zijn misverstanden. Deze misverstanden komen tijdens de mediationgesprekken op tafel. Een gesprek met de mediator erbij verloopt anders dan gewone gesprekken. De emoties kunnen soms hoog oplopen, maar toch zorgt de mediator ervoor dat het gesprek niet ontaardt in geruzie. De mediator let erop dat beiden ook echt zeggen waar het om gaat en dat beiden ook begrijpen wat de ander bedoelt. De oplossing Dan komt het moment om naar een oplossing te gaan kijken. De mediator heeft als taak ervoor te zorgen dat beiden de tijd nemen om goed na te denken om tot een weloverwogen oplossing te komen. Uiteraard zal de mediator ervoor zorgen dat het traject voortvarend verloopt. De mediator zal zelf geen advies geven, hij of zij kan gedurende de mediation wel neutrale informatie verstrekken. Mocht het nodig zijn, kan een adviseur geraadpleegd worden, zoals een accountant, advocaat of fiscalist. Als partijen tot overeenstemming gekomen zijn, legt de mediator dat (zo nodig) vast in een eindovereenkomst die door alle betrokken partijen wordt ondertekend. De meeste arbeidskwesties ronden we af onder de 12 uur. Uiteraard kan het traject desgewenst ook korter duren of sneller verlopen. Andersom is ook mogelijk, bijvoorbeeld bij een situatie van hernieuwde samenwerking, kan de mediation ook een periode aangehouden of opgeschort worden en eindigen met een evaluatiegesprek, zodat een goede borging van de door partijen gemaakte afspraken mogelijk is. Evaluatie Professionele Mediators wil op de hoogte zijn van de beoordeling van de mediator en van het mediationproces. Kwaliteit staat hoog in ons vaandel. Na afloop van de mediation ontvangt men om die reden een evaluatieformulier met het verzoek om dit in te vullen. Gedurende de mediation wordt de verwijzer op procesniveau op de hoogte gehouden door de mediator.

Welke resultaten kun je van ons verwachten?

Niet ingevuld

Wat is de gemiddelde doorlooptijd van de interventie(s)?

Niet ingevuld

Welke informatie hebben wij nodig bij aanmelding?

Meestal hebben wij eerst even telefonisch contact met de opdrachtgever en praten we kort over de situatie en kijken wij alvast welke mediator(s) het beste zou(den) kunnen passen. Nadat er gekozen is voor een mediator vragen wij wat gegevens van de personen die aan tafel komen (naam, email, telefoonnummer en functie). Deze zetten we in ons backofficesysteem, waarna we de mediator vragen contact op te nemen met deze partijen. De mediator heeft alleen die voorkennis van de situatie die u belangrijk vindt om alvast te delen. De mediator laat zich verder altijd door de partijen in het conflict inlichten over wat zij belangrijk vinden. De mediator legt zijn of haar werkzaamheden met de tijdsbesteding vast in ons systeem (uiteraard niet de inhoud van de mediation, die is en blijft absoluut geheim).
Menu