Contactgegevens

Naam

Martin Zigterman

Telefoonnummer

06-21506333

E-mailadres

info@financieelcollectief.nl

Specialisaties

  • Financieel inzicht
  • Financiële analyses

Wie zijn wij?

Wij maken financiële keuzes inzichtelijk voor medewerkers op een manier dat een ieder ze begrijpt. Dit doen we door naar de totale financiele huishouding van de medewerker en gezin te kijken en te communiceren op basis van een vrij besteedbaar netto inkomen.

Waar kun je ons voor inzetten?

Bij een mogelijke instroom in de WIA / IVA, wanneer (vervroegd) pensioen een optie is in een traject, bij een 2e spoor traject waarbij buiten de sector gekeken wordt, kortom bij alle trajecten waar de financiële gevolgen voor de medewerker op korte en op langere termijn groot kunnen zijn.

Onze diensten en/of producten

Financieel inzicht: Een rapport waarin samen met de medewerker een aantal mogelijke toekomstige scenario's worden doorberekend en uitgebreid besproken. De financiële onzekerheid is dan weg, zodat de medewerker veel gemotiveerder een interventietraject kan vervolgen.

Onze werkwijze

We maken thuis bij de medewerker een eerste afspraak. Financiën draait puur om vertrouwen, wij merken dat we zo een goed vertrouwen bij de medewerker kunnen opbouwen. Tijdens dit eerste gesprek bespreken we de wensen en ideeën die er qua toekomst leven bij de medewerker en verzamelen direct alle relevant gegevens.

Welke resultaten kun je van ons verwachten?

Een medewerker die volledige financiële duidelijkheid heeft over de gevolgen van de interventies die in het traject mogelijk zijn. In de praktijk is dit tot nu toe erg succesvol geweest, medewerkers komen veel gemakkelijker tot een bepaalde keuze, die eerder wellicht niet mogelijk leek.

Wat is de gemiddelde doorlooptijd van de interventie(s)?

Een totaal traject duurt bij ons maximaal 2 weken.

Welke informatie hebben wij nodig bij aanmelding?

In ieder geval hebben we naam, adres, telefoonnummer en mailadres van de medewerker nodig en de naam van het bedrijf waar hij/zij werkzaam is. Ook wat achtergrond informatie over het lopende traject is welkom en zeer belangrijk is wat je wellicht specifiek van ons verwacht in dit traject.
Menu